נהיגה בשכרות

           03-6123454
                     
         052-2526277

 

 
 
זיכוי מעבירת נהיגה בשכרות אפשרי!
 
רשימה חלקית של פסקי דין שמשרדנו
זיכה נאשמים מעבירת נהיגה בשכרות. 
זה דורש מקצועיות רבה. לעיונכם.
 
הקישו כאן
   סירוב לבדיקת שכרות

   מידע משפטי - כל מה שרצית
       לדעת אודות נהיגה בשכרות


   החלטות תקדימיות

   


עורך דין נהיגה בשכרות 

ערוץ 2 - מהדורה ראשונה


ערוץ 2 - חדשות הבוקר

מכשיר הינשוף - חוקיות

דף הבית >> מידע משפטי >> מכשיר הינשוף - חוקיות

כל מה ששר התחבורה צריך היה לעשות הוא דבר מאוד פשוט: להתקשר לשר הבריאות לתאם אתו פגישה על כוס קפה, לקבל את הסכמתו לאישור המכשיר ואז לחתום ולאשר את מכשיר "הינשוף". למה הם לא עשו זאת עד חודש יולי 2007? תשאלו אותם, כנראה היה עסוקים....
תוכלו לקרוא את השתלשלות הפרשה עד לסיומה בבית המשפט העליון.
מה החוק אומר לגבי אישורו של מכשיר הינשוף?
 
פקודת התעבורה ס´ 64ב:
" א(1) שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב, לתת לו דגימה של אוויר הנשוף מפיו, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, באמצעות מכשיר שאושר לשם כך בידי שר התחבורה בהסכמת שר הבריאות, בהודעה ברשומות (בסעיף זה - דגימת נשיפה); שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף זה אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי פקודה זו."
ומי היה זה שאישר את המכשיר? שר הבריאות עשה זאת בשנת 2000 אבל פקודת התעבורה תוקנה בשנת 2005, מה גם ששר הבריאות הוא לא שר התחבורה, החוק קובע במפורש מי צריך לאשר: שר התחבורה.שר הבריאות אישר את המכשיר לפי תקנות התעבורה.
תקנות התעבורה, תשכ"א-1961 סעיף 169א קובע:
"בדיקת נשיפה" - בדיקת אויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מראה את ריכוז האלכוהול באויר הנשוף או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמא של נשיפה שסיפק אותו נבדק;"
 
מה כל זה אומר?
שפקודת התעבורה שהיא חוק, מנוגדת לתקנות התעבורה שהיא חקיקת משנה.
ולא צריך להיות עורך דין כדי להבין שחוק גובר על חוק משנה. מה גם שקיים אבסורד בזה שהחוק סותר את עצמו לגבי מי זה שצריך לאשר את המכשיר.
אך לא פחות חמור מזה, שר התחבורה בכלל לא אישר את מכשיר הינשוף כפי שהחוק קובע. עם התייעצות או בלי התייעצות, המכשיר לא אושר כחוק.  רק לאחר התערבות בית המשפט בפ"ת ( כבוד השופט אטינגר) לבסוף אושר מכשיר הינשוף לפי דרישות תיקון 72 רק ביום 15.7.08 (הודעה פורסמה ברשומות (ילקוט הפרסומים, 5692) ביום 18.7.07).
את הטיעונים הללו נהגנו להעלות בבתי המשפט השונים לתעבורה אך רובם ככולם פשוט לא היו מסוגלים לקבל טענה שמדינת ישראל פועלת בניגוד לחוק...והמשיכו להרשיע נהגים על אף העובדות הברורות.
 
כאמור,לא כל השופטים נהגו כך, ישנם נקודות אור במערכת. שופטים אשר אוזניהם קשובות. דוגמא לכך הוא כבוד השופט אטינגר מביהמ"ש לתעבורה בפתח תקווה שזיכה נאשם מנהיגה בשכרות על סמך העובדה שמכשיר הינשוף לא אושר כחוק, כבוד השופט אטינגר קובע מפרושות בפסק דינו מיום 3/7/07:
"המסקנה מהאמור לעיל היא כי למרות שהמדובר בחקיקה ראשית, לא אושר שום מכשיר
על פי ס´ 64 (ב)(א)(1) לפקודה ולא הותקנו תקנות מתאימות".  ההדגשה במקור.
 
ואז כבוד השופט אטינגר קובע מפורשות בהמשך ומדגיש זאת:
"...ומכאן מגיע בית המשפט למסקנה כי הואיל ואין אפשרות לתקן את כתב האישום משום שמכשיר הינשוף לא אושר על ידי שר התחבורה כחוק, יש לבטל את כתב האישום, כאמור בס´ 150 לחסד"פ"
ועוד בהמשך פסק הדין: "בית המשפט מביע תקווה כי החלטה זו, למרות שיתכן ותגרום להפסקת אכיפת בדיקת השכרות באמצעות מכשיר הינשוף שלא אושר כחוק, כאמור לעיל, תביא לזרוז ההליכים החוקיים הנדרשים על פי החוק ותגרום לשר התחבורה, בהתייעצות עם שר הבריאות, לפעול לאלתר לתיקון המצב באמצעיים החוקיים העומדים לרשותם"
 
וכפי שבוודאי קראתם באתר זה, זוהי הצרה ה"קטנה" בדרך שבה נשללים רישיונות הנהיגה של נהגים רבים חפים מפשע, שכן הבעיה העיקרית היא לא משפטית טכנית אלא העובדה כי המכשיר מעולם לא נבדק לפני שהוכנס לשימוש, וכיום לאחר שהמומחה מטעמנו בדק אותו תוצאות הבדיקה מגלות כי קיימות סטיות של עשרות אחוזים בתוצאותיו וכי ככלל תוצאות ה"ינשוף" מוטלות בספק ודנין להתבטל, שכן עסקינן בדין הפלילי.
 
מתחילת המאבק במכשיר ה"ינשוף" ועד היום אנו עדים לשינויים שחולל המאבק בדרך הבדיקה באמצעות מכשיר ה"ינשוף". מייד לאחר פרסום פסה"ד של כבוד השופט אטינגר והפרסום הרב שהיה בכלי התקשורת נזכר שר התחבורה להתייעץ עם שר הבריאות וחתם על אישור המכשיר.
סיומה של הפרשה הגיע עם פסיקה של בית המשפט העליון בהרכב של שלושה שופטים, רע"פ  8135/07 אהוד גורן:
 
בית המשפט העליון קובע כי אכן המכשיר לא אושר כחוק וכי תקנות התעבורה בענייני נהיגה בשכרות ואישור מכשיר ה"ינשוף", נוגדות את הפקודה אך מחליט כי הפגם הוא "טכני" ומכאן שהנזק שיגרם למדינה אם תתקבל טענות ההגנה הוא אדיר שכן יבוטלו כתבי אישום לא חוקיים ומכאן שהאינטרס הציבורי מבחינת בית משפט העליון היא דחיית הבקשה תוך שבית המשפט העליון קובע כי יש לתקן את התקנות שאינן מתאימות לפקודת התעבורה תוך 4 חודשים ומוסיף בפסקה האחרונה מסר לא פחות חשוב למשטרה ולכנסת:
 
" בחתימת הדברים יש לציין, כי מכתבי הטענות עולה תמונה שאינה בהירה דיה באשר לאופן השימוש בינשוף - הן מבחינת דיוקו וטווח הביטחון שיש לנקוט בו, והן מבחינת שיטות ההפעלה, לרבות חיוב נהגים לנסוע לאתרים מרוחקים לצורך ביצוע הבדיקה, וכבר צוין בהחלטתנו (מיום 30.6.08), כי אי קיומם של תנאי ההפעלה עלול לפגוע במשקלה הראייתי של הבדיקה. השאלות הללו קשורות, בין השאר, למידת הדיוק של תוצאות הבדיקה - ולאלה השלכה ישירה על האפשרות לבסס הרשעה. על הרשויות לתת לבן לטרוניות שעלו בפי המבקשים, ובהן גם העיכוב בבדיקה באחד המקרים. בית משפט זה עמד בעבר על כך שיש להסדיר את הטעון הסדרה ולהקפיד על יישום הכללים (בש"פ 6812/07 כהן נ´ מדינת ישראל (לא פורסם); ע"פ 6901/07 סבא נ´ מדינת ישראל (לא פורסם)). כל זאת, כאמור, מעבר להליך שלפנינו - התחום לשאלות ההסדרה החוקית בלבד."
היום, לאחר בדיקת ה"ינשוף" (למסקנות הבדיקה לחץ כאן) שערך המומחה מטעמנו ולאחר פרסום תוצאותיו אין מנוס מביטולו של המכשיר. תוכלו ללמוד על כך ביתר פרוט בקישור נהיגה בשכרות. 

Go Back  Print  Send Page


פניה מיידית לייעוץ
נהיגה בשכרות עונש

מיכל אמדורסקי במחוזי


ערוץ 2 - מהדורה מרכזית


ערוץ 1 - מבט לחדשות 


ערוץ 10 - מהדורה מרכזית


חדשות ערוץ 10
נהיגה בשכרות - ערן בן עמי משרד עורכי דין, המדריך המשפטי המקיף אודות הינשוף ועבירת נהיגה בשכרות | מאמרים  Google+

משרד: 03-6123454   נייד: 052-2526277  פקס: 03-5462717  רח´ החילזון 3 בית "לוג-און"   רמת גן 52522  eran@tabura.co.il